Rječnik Forex Pojmova

Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva   Pandemija   Špekulacije   Veze

U ovom malom rječniku možete naći objašnjenja često korištenih pojmova u takozvanom Forex jeziku. Zajedno s pojmovima na hrvatskom jeziku prisutni su i izrazi na engleskom jeziku koje je jako korisno poznavati jer trenutno na Internetu ne postoje Forex platforme koje koriste hrvatski jezik.

Pojam Objašnjenje
Broker
Broker
Ovaj engleski pojam je već odavno ušao u široku upotrebu i postao sastavni dio hrvatskog jezika. Označava financijskog operatora ili posrednika na burzi (Forex je burza novca). Broker je osoba ili poduzeće koji izvršava naredbe klijenata za kupovinu ili prodaju valute, uračunavajući proviziju za izvršeno posredovanje i obavljenu uslugu. U Forexu je uobičajeno da se provizija primjenjuje preko marže (spread), to jeste razlike između kupovne i prodajne cijene.
Cijena otvaranja
Opening rate
Zvan i "tečaj otvaranja", je cijena prve kupoprodajne operacije u određenom vremenskom periodu.
Cijena para
Currency Pair Price
Zvan i kurs ili tečaj valute, je uobičajeno predstavljen s brojem od 5 znamenki, s 4 decimalna mjesta. Kada kurs para EUR/USD ima vrijednost od 1,5000, znači da trebaju 1,5000 jedinica kotirajuće valute (USD) da bi se kupila jedna jedinica osnovne valute, u našem slučaju EUR. Ako vrijednost para raste, trgovac koji ima dugu poziciju (kupio je eure protiv dolara) će ostvariti profit, dok će onaj koji posjeduje kratku poziciju (prodao je eure protiv dolara) biti u gubitku.
Cijena zatvaranja
Closing rate
Često nazvan i "tečaj zatvaranja", je cijena zadnje transakcije izvršene u nekom određenom odsječku vremena.
Dnevno trgovanje
Day Trading
Intraday Trading
Se odnosi na sve one pozicije koje se otvaraju i zatvaraju u toku istog, takozvanog Forex dana. Na većem području zemaljske kugle, dan Forex trgovanja se ne poklapa s kalendarskim danom. Da bi produbili i bolje shvatili argument, pogledajte stranicu Radno vrijeme Forex tržišta.
Duga Pozicija
Long Position
Kada se kupi neki valutni par, uđe se u takozvanu dugu poziciju. Duga pozicija se pozitivno razvija za klijenta ako se cijena para poveća.
Financijska poluga
Leverage
Odnos između vrijednosti ugovora, t.j. izvršene operacije, i položenog iznosa da bi se ta operacija mogla izvršiti se zove financijska poluga, ili jednostavno poluga. Ako na primjer trader treba položiti 50 eura da bi otvorio poziciju od 10.000 eura, bez obzira da li se radi o kupnji ili prodaji, financijska poluga je 200:1 (10.000 / 50). Inverzna vrijednost je margina, izražena u postotku, u ovom slučaju je 0,5% (0,005 = 500/100,000). Praktično klijent pokriva samo rizik potencijalno negativnog rezultata operacije i to mu omogućava da otvori znatno jaču poziciju u odnosu na stvarno raspoloživi kapital koji investira.
Kratka pozicija
Short Position
Kada klijent, to jeste trader, ili trgovac, proda neki valutni par, kaže se da ima kratku poziciju (mnemonički se može zamisliti da je prodao nešto što nema i da je, kako se to kod nas zna doista reći, ostao kratak). Kratka pozicija će se povoljno razriješiti ako se cijena valutnog para snizi.

Plus500 je jedan od lidera za Forex i CFD trgovanje

Pojam Objašnjenje
Kupovna cijena
Bid Price
Cijena koju financijski posrednik nudi (bid) za valutni par, to jeste po kojoj ga kupuje od nas. Za nas je to u stvari prodajna cijena, ono što dobijemo kada prodajemo par, ali se terminologija uvijek odnosi na brokera. Ako je na primjer vrijednost para EUR/USD 1,4200/1,4203, 1,4200 je kupovna cijena, na engleskom bid price.
Margina
Margin
Početna investicija tražena od brokera da bi se otvorila željena pozicija, korištena kao pokrivanje rizika koji snosi financijski posrednik u slučaju nepovoljnog ishoda operacije. Recipročna vrijednost postotka margine je odnos financijske poluge.
Poen / Bod
Pip
Poen ili bod je najmanja mjera za koju se cijena nekog valutnog para može promijeniti na Forex tržištu i ustanovljena je konvencijom na bazi praktičnih razloga. Za najveći dio parova jedan poen, na engleski pip, odgovara jednoj desettisućini (0,0001). Od ovog pravila postoje neka odstupanja, pa je tako kod para USD/JPY jedan bod jednak jednoj stotinki (0,01). Za primjer, ako valutni par EUR/USD poraste s 1,4200 na 1,4209, par je poskupio za devet poena.
Prodajna cijena
Ask Price
Cijena po kojoj broker prodaje neki valutni par i cijena koju plaća trgovac kada kupuje neki valutni par. Pretpostavljajuću za primjer da je kurs EUR/USD jednak 1,4200/1,4203, 1,4203 je prodajna cijena, na engleski ask price.
Spread
Spread
I ovaj termin se već udomaćio u hrvatskom jeziku i predstavlja razliku između prodajne cijene i kupovne cijene valutnog para. Ako tečaj EUR/USD ima vrijednost 1,4200/1,4203, spread je jednak 0,0003 USD, odnosno 3 poena, na engleski 3 pips. To je nadoknada brokera za obavljeni posao. Što je spread niži, to je povoljniji za klijenta.
Uzmi Profit
Take Profit
Granica postavljena sa strane klijenta koja automatski zatvara poziciju kada se dostigne željena zarada. Preporučljivo je postaviti ovu granicu, pogotovo u situacijama kada se ne može konstantno sjediti ispred računala i pratiti tok cijene.
Valutni par
Currency Pairs
Traderi u Forexu kupuju jednu valutu prodajući istovremenu neku drugu, pa se tako cijena izražava za valutni par, koji je osnovna roba na Forexu. Prva valuta u paru je takozvana osnovna valuta (base currency), dok se druga naziva kotirajuća valuta (quote currency). Za primjer, u valutnom paru EUR/USD, EUR (euro) je osnovna valuta dok je USD (američki dolar) kotirajuća valuta.
Zaustavi Gubitak
Stop Loss
Granica koju postavlja trader i koja automatski zatvara poziciju na određenoj cijeni, ograničavajući tako gubitak kada je tok cijene nepovoljan za tradera. Jako se preporučuje da se postavi ovaj limit. Mnoge Forex platforme postavljaju inicijalno Zaustavi Gubitak na iznos cijelog uloženog kapitala.

Forex trgovanje valutama

Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva   Pandemija   Špekulacije   Veze