Osnovni Forex Grafikoni

Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva   Pandemija   Špekulacije   Veze

Grafikoni, ili dijagrami, su jedno od osnovnih sredstava za rad tradera. Grafikoni, na engleski charts, nam daju informacije u realnom vremenu o toku tečaja nekog valutnog para. Te informacije su jedan od glavnih čimbenika koji utječu na našu odluku da li kupiti ili prodati neki valutni par.

Budući da je broj operacija na Forexu enorman, stotine tisuća svaki dan, bilo bi jako nepregledno i nekorisno crtati kontinuirane grafikone gdje bi na osi X bile sve obavljene operacije poredane po vremenu izvršenja. Iz tog razloga se na horizontalnu os nanose jedinični odsječci vremena koji se normalno kreću u vremenskim intervalima od jednog minuta do mjesec dana. Na vertikalnoj osi imamo cijenu valutnog para.

Ono što karakterizira svaki vremenski odsječak su:

  • Cijena otvaranja (opening rate) je cijena prve operacije izvršene u datom intervalu vremena.
  • Cijena zatvaranja (closing rate) je cijena zadnje operacije u datom intervalu.
  • Najviša cijena (the highest rate) je najviša vrijednost dostignuta u tom intervalu.
  • Najniža cijena (the lowest rate) je najniža cijena koju je valutni par imao, uvijek u promatranom intervalu.

Pogledajmo i prokomentirajmo zajedno tri osnovne vrste grafikona koji se koriste u Forexu.

Forex trgovanje valutama

Linijski grafikon (Line chart)

Ovo je najjednostavniji tip dijagrama. Povijest vrijednosti nekog tečaja je prikazana linijom koja spaja točke koje odgovaraju cijeni zatvaranja za niz određenih vremenskih odsječaka. Već iz opisa vidimo da se s ovim dijagramom prikazuje samo jedna od 4 karakteristične cijene. Pokušalo se nanijeti i sve 4 cijene za svaki period i spojiti ih s linijama raznih boja, ali rezultat nije bio zadovoljavajući. Iz tog razloga malo tko koristi ovaj tip grafikona. Na donjem grafikonu vidimo primjer jednog linijskog dijagrama sa 100 intervala od 15 minuta nanesenih na horizontalnoj osi (ukupno 1500 minuta, odnosno 25 sati).

linijski grafikon Forexa

Bar grafikon (Bar chart)

Jedan od problema s linijskim grafikonom je taj što se pokazuje samo cijena zatvaranja za svaki vremenski interval i ne prikazuje promjene koje je vrijednost kursa imala u tom periodu. Koristeći bar grafikon, na engleski OHLC bar chart, taj je problem riješen i traderu su na raspolaganju sve četiri karakteristične vrijednosti za svaki period. Najniža cijena (označena sa slovom L) i najviša cijena (H) su predstavljene s vertikalnom zadebljanom linijom (bar), dok su cijena otvaranja (O) i tečaj zatvaranja (C) predstavljeni vodoravnim crticama na glavnoj liniji. Cijena otvaranja je uvijek na lijevoj strani, dok se ona od zatvaranja označuje na desnoj strani.

cijene na osnovnoj bar liniji

Primjer jednog bar grafikona s 10 intervala od 15 minuta je prikazan na donjoj slici.

bar grafikon pokazuje sve 4 cijene valutnog para

Plus500 je jedan od lidera za Forex i CFD trgovanje

Grafikon sa svjećicama (Candlestick chart)

Grafikon sa svjećicama je vrlo sličan bar grafikonu, ali je zbog korištenja boja "vizualniji". Zasniva se na staroj japanskoj metodi prikaze određenih događaja. Kao i kod bar grafikona, najniža i najviša cijena su označene s jednostavnom vertikalnom linijom, dok granice otvaranja i zatvaranja formiraju zadebljano tijelo koje podsjeća na svijeću i od tuda dolazi ime ovog dijagrama. Ako je cijena otvaranja niža nego kurs zatvaranja, znači da je vrijednost porasla, tijelo svijeće se prikazuje zelenom bojom. U suprotnom slučaju, ako se kurs snizio, tijelo je obojeno u crveno. Dok kod bar grafikona moramo pogledom tražiti vodoravne crtice otvaranja i zatvaranja i mentalno ih usporediti da bi dobili informaciju o tome da li je cijena porasla ili pala, kod svijeće tu informaciju dobivamo praktično trenutno preko primijenjene boje. To je razlog što se od tri osnovna grafikona prikazana na ovoj stranici, koristi gotovo isključivo ovaj posljednji.

svjećica s cijenama

Jedan grafikon sa svjećicama s 11 intervala od 15 minuta izgleda ovako:

Forex grafikon sa svjećicama

Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva   Pandemija   Špekulacije   Veze