Osnove Forexa

Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva   Pandemija   Špekulacije   Veze

Rad s Forexom je vrlo jednostavan, ali je Forex pun skraćenica i pojednostavljenih procedura zbog potrebe da se djeluje brzo i donese ispravna odluka u što kraće mogućem vremenu. Sve ove skraćenice i pojednostavljenja nisu uvijek u prvom momentu potpuno jasne trader-u, to jeste klijentu bez iskustva. Pogledajmo zato zajedno osnovne koncepte ovog financijskog tržišta, njegove osnovne elemente i pravila. Budući da se, kao i u mnogim drugim poljima ljudske djelatnosti, za Forex izraze jako koriste izrazi na engleskom jeziku, uz sve definicije će biti naveden i odgovarajući engleski izraz.

Valutni parovi

Prava roba s kojom se trguje u Forexu su valutni parovi, na engleski "currency pairs", i svi jezični pojmovi i procedure su prilagođeni toj činjenici. Gledajući s praktične strane, jednostavnije je razmišljati o paru valuta kao jednom predmetu koji ima svoju cijenu, nego o dvije valute koje sačinjavaju sami par. Slijedeći zlatno pravilo u trgovini, kupi jeftino i prodaj skupo, kada:
  • Kupimo neki par valuta, da bi zaradili cijena mora porasti: kupili smo jeftino i prodati ćemo istu stvar po većoj cijeni; razlika u cijeni je naš profit.
  • Prodamo neki valutni par, da bi zaradili cijena para mora pasti: prodali smo po visokoj cijeni i ponovo kupili po niskoj cijeni.

Prva valuta u paru se zove osnovna valuta, na engleski "base currency", dok se druga zove kotirajuća valuta, na engleskom "quote currency". Uzimajući u obzir za primjer par EUR/USD, euro (EUR) je osnovna valuta, dok je američki dolar (USD) kotirajuća valuta. Kada radimo s jednim parom, iznos s kojim se trguje je uvijek izražen u osnovnoj valuti. Ako za primjer kupimo 100.000 EUR/USD, praktično smo kupili 100.000 eura protiv dolara. Ako prodamo 100.000 EUR/USD, znači da smo prodali 100.000 eura, i u ovom slučaju protiv dolara. Na Forex tržištu, iznos od 100.000 u osnovnoj valuti, bilo kojoj, se naziva "standardni ugovor", na engleski "standard contract", ili skraćeno jedan "lot".

Dok se vrijednost financijske operacije uvijek izražava u osnovnoj valuti, zarada ili gubitak se računaju u kotirajućoj valuti, iz jednostavnog razloga što je cijena para izražena u kotirajućoj valuti. Ako kupimo par EUR/USD po cijeni od 1,4500 i preprodamo ga po 1,4508, zaradili smo 0,0008 dolara za svaki euro koji smo kupili. Drugim riječima, zaradilo se 8 pips (poena). Jedan pip, ili jedan poen, u jeziku Forexa se odnosi na najmanju moguću mjeru za koju se tečaj nekog para može promijeniti i uobičajeno se radi o desettisućitom dijelu jedinice.

Parovi su konvencionalni, t.j. određeni na nivou međunarodne financijske zajednice, pa tako je na primjer uvijek dan odnos eura prema dolaru (EUR/USD) i ne postoji inverzni par, to jeste USD/EUR. Koja će valuta za koji par biti osnovna, a koja kotirajuća, se odlučilo na praktičnom nivou, tako da je broj značajnih znamenki gotovo uvijek 5. EUR/USD uvijek kotira iznad jednog eura i tako cijena, na primjer 1,2641, ima pet značajnih mjesta. Kada bi koristili inverzni par, USD/EUR cijena bi bila ispod 1, na primjer 0,7911, i samo 4 znamenke bi bile značajne. Od ovoga postoje i određena odstupanja kod nekih parova, na primjer USD/JPY (američki dolar i japanski jen) imaju odnos u trenutku dok ovo pišemo od otprilike 95,50 znači samo 4 značajne cifre (nekada je odnos bio preko 100, ali je u međuvremenu dolar jako oslabio).

Forex trgovanje valutama

Spread (provizija brokera)

Svaki valutni par ima dvije cijene: kupovnu cijenu, na engleski "bid price" i prodajnu cijenu, na engleski "ask price". Pretpostavljajući da je tečaj para EUR/USD 1,4500/1,4503:
  • Prva vrijednost je takozvana kupovna cijena koju broker plaća kada kupuje valutu i koju mi dobijemo kada prodajemo valutni par.
  • Druga vrijednost je prodajna cijena po kojoj broker prodaje valutu i koju mi plaćamo kada kupujemo.

Ne dajte se zbuniti, jer ono što je nama prodajna cijena, po kojoj mi prodajemo, je u stvari službeno kupovna cijena, jer broker od nas kupuje po toj vrijednosti. S malo pažnje brzo ćete se navići da je referentna osoba u jezičnim izrazima broker i da se opisi operacija odnose na njega, a ne na klijente.

Razlika između prodajne i kupovne cijene nam je svima dobro poznata jer se prakticira i u našim mjenjačnicama, samo je u Forexu znatno manja. Ta razlika se naziva spread, recimo da bi prijevod bio marža, i to je zarada brokera, t.j. financijskog posrednika za njegovu uslugu u kupoprodaji valute. Ako je spread 3 poena (pipsa), kao na iznesenom primjeru, kada kupujemo ili prodajemo vrijednost od na primjer 100.000 EUR/USD, posrednik zaradi 100.000 x 0,0003 = 30 USD, bez obzira da li smo mi zaradili ili izgubili na operaciji.

Manja razlika u cijeni je bez daljnjega povoljnija za tradera, t.j. klijenta, jer tako s istim rastom/padom tečaja postiže veći profit. Pretpostavljajući da smo kupili, ako je vrijednost valutnog para porasla za 10 poena, s 1,4500/1,4503 na 1,4510/1,4513, zarađujemo 7 poena, a ne 10, jer smo kupili po 1,4503 (prodajna cijena brokera) i prodali po 1,4510 (kupovna cijena brokera).

Plus500 je jedan od lidera za Forex i CFD trgovanje

Financijska poluga i margina

Arhimed je rekao: "Dajte mi polugu i jednu fiksnu točku i pomaknuti ću svijet." Zahvaljujući financijskoj poluzi pomiče se monetarni svijet, a koji puta se i jako trese zbog globalne zloupotrebe određenih procedura: u zadnje vrijeme smo i sami svjedoci krize uzrokovane nekontroliranim financijskim makinacijama.

Ako kupimo neki valutni par za neki iznos koji je normalno dostupan jednoj prosječnoj osobi, recimo 1.000 eura, i cijena se poveća za 1%, zaradili bi malo, svega 10 eura, dok bi naš financijski posrednik zaradio samo 30 centi. Ne bi bio neki veliki posao za nas, ali bi bilo još gore za brokera. On troši svoje vrijeme na posredovanje i s prosječnom zaradom od 30 centi po operaciji morao bi raditi jako puno da bi si osigurao neku pristojno plaćicu.

Tako su burzovni posrednici, Forex je burza novca, izmislili financijsku polugu: klijent mora položiti samo mali dio vrijednosti investicije koji odgovara pretpostavljenom riziku, takozvana margina, a ostatak pokriva broker. U Forexu margina se kreće otprilike od 3,33% do 5% i zavisi od brokera, dok financijska poluga, inverzna vrijednost od postotka vrijednosti margine, varira od 1:30 za glavne valutne parove (margina 3,33%) do 1:2 (margina 50%) za kriptovalute.

Koristeći polugu od 1:10, u gornjem primjeru naš profit i onaj od brokera se množi s 10 i postaje za nas 100 eura (10% od naše investicije) umjesto 10 eura, dok bi posrednik zaradio 3 eura, umjesto 30 eurocenti. U svakom slučaju treba biti jako oprezan s visokim polugama: istina je da se profit jako umnožava, ali je isto tako istina da se proporcionalno uvećava i gubitak. Uzimajući u obzir uvijek isti primjer, s polugom od 1:10, u slučaju da cijena padne za 10%, izgubili bi cijeli investirani kapital, to jeste 1.000 eura.


Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva   Pandemija   Špekulacije   Veze