Forex Tehnike

Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva   Pandemija   Špekulacije   Veze

Korištenje naloga Zaustavi Gubitak (Stop Loss)

U određenim situacijama, kada nam je tok cijene valutnog para s kojim trgujemo povoljan, možemo koristiti dobro poznatu Forex tehniku da bi postigli doista visoke zarade, i što je najljepše od svega, praktično bez ikakvog rizika. Ova se tehnika primjenjuje, u povoljnim prilikama, pomičući vrijednost granice "Zaustavi Gubitak" (na engleski Stop Loss) u "pozitivno" polje gdje čak i kada se ova komanda izvrši ostvarujemo dobitak. Paralelno s ovom operacijom se može pomicati i vrijednost granice "Uzmi Profit" (na engleski Take Profit), ako smo je postavili, prema većem profitu. Napomenimo i ovdje da bi kod otvaranja pozicije trebalo uvijek postaviti granicu Zaustavi Gubitak (automatski zatvara poziciju na zadanoj vrijednosti kada je tok cijene nepovoljan, limitirajući tako negativni ishod). Preporučljivo je isto tako postaviti i nalog Uzmi Profit koji automatski zatvara poziciju kada profit dostigne željenu granicu koju smo postavili.

Ponovimo i dobro poznato pravilo da Zaustavi Gubitak mora imati veću marginu prema otvarajućoj cijeni u odnosu na Uzmi Profit, da bi se izbjeglo da se operacija automatski zatvori uslijed normalnih, to jeste malih promjena cijene. Uz to, Zaustavi Gubitak mora imati i dovoljno veliku marginu da bi podnio ove oscilacije. Mnogi traderi drže da minimalna vrijednost treba biti 100 poena od otvarajuće cijene: ako se radi s polugom 1:100, to u stvarnosti znači da riskiramo cijeli investirani kapital. U nastavku donosimo jedan zamišljeni primjer da bi bolje objasnili koncept koji smo prethodno iznijeli.

Plus500 je jedan od lidera za Forex i CFD trgovanje

Pretpostavimo da smo kupili par EUR/USD po cijeni od 1,4000 i da smo istovremeno postavili granicu Zaustavi Gubitak na 1,3950, dok je ona za uzimanje profita određena na 1,4020. Ako smo investirali 1.000 američkih dolara s polugom od 1:100, znači da svaki poen vrijedi 10 dolara. U stvari smo postavili granicu gubitka ma 50 poena razmaku prema kupovnoj cijeni i u slučaju da bude dosegnuta izgubili bi polovicu investicije, odnosno 500 dolara. Uzmi profit je postavljen na 20 poena s potencijalnom zaradom od 200 dolara, to jeste 20% od investirane sume.

Pretpostavimo da cijena jasno ide u našu korist, to jeste da raste, i da dostigne vrijednost od 1,4015, vrlo blizu granici za uzimanje profita. U tom trenutku pomaknemo Zaustavi Gubitak na recimo 1,4005 i povećamo granicu profita na 1,4050. Ako nakon ove korekcije cijena počne padati i operacija se automatski zatvori na granici gubitka, zarađujemo 5 poena, t.j. 50 dolara i to je najgora situacija koja nam se može dogoditi, ali smo u svakom slučaju nešto zaradili. Moglo bi se primijetiti da smo mogli manualno zatvoriti na 1,4015 i zaraditi 15 bodova umjesto 5. To je točno, ali u tom slučaju bi zatvorili mogućnost da idemo prema visokom profitu, na zaštićeni način.

U okolnostima da trend ostane povoljan, odnosno da cijena nastavi rasti bez jako velikih oscilacija koje bi izvršile nalog Zaustavi Gubitak, nastavljamo pomicanje granica. Pretpostavimo da je kurs dostigao vrijednost od 1,4040, 10 poena od granice za uzimanje profita. Korigirajmo Zaustavi Gubitak na 1,4020 i Uzmi Profit na 1,4100. Ako se rast nastavi, možemo ponoviti ovu proceduru u nedogled i granica naše zarade je nebo.

pomicanje limita automatskog zatvaranja pozicije za ostvarenje visokih profita

Važno je držati uvijek određenu marginu za zaustavljanje gubitka da male promjene ne bi izazvale automatsko zatvaranje. Isto vrijedi i za vrijednost limita uzimanja profita koji se može ostaviti sa širokom marginom u odnosu na trenutnu cijenu ako se nalazimo ispred računala i kontroliramo situaciju u realnom vremenu. U stvari, u toj situaciji možemo i ne postaviti limit što često može biti i prednost jer je tok promijene toliko brz da se ne uspijevaju promijeniti dva limita u jako kratkom vremenu. S ovom tehnikom, ponovimo da se može primijeniti samo kada je tok jako povoljan, se mogu ostvariti i zarade od par stotina poena u toku samo jednog dana. Dostignuvši široke margine upravljanja operacijom, pozicija se može držati otvorena i na dugi period, iskorištavajući tako kontinuirani trend neke valute.

Većina platformi omogućava i takozvani klizni Stop Loss (Trailing Stop Loss). Postavi se Zaustavi Gubitak u pozitivno područje i aktivira se ova opcija. Za primjer, ako postavimo SL na 40 pipsa od trenutne vrijednosti i aktiviramo kliznu opciju, SL će kliziti u smjeru koji je za nas povoljan održavajući "razdaljinu" od 40 pipsa. Ako cijena krene u negativnom smjeru, SL će ostati fiksan i u tom slučaju razlika će se smanjivati. Ovakve pozicije se generalno uvijek zatvaraju same na pozitivnom SL, ako u međuvremenu na interveniramo ručno.

Forex trgovanje valutama

Parcijaliziranje otvorene pozicije

Uzmimo, za primjer, da kupujemo neki valutni par (za prodaju vrijedi suprotno razmišljanje). Tehnika se sastoji u tome da se zatvori pozicija (proda) prije nego dostigne početno predviđenu vrijednost i otvori nova, kupujući po cijeni koja se nalazi ispod one po kojoj smo zatvorili poziciju. Praktično smatramo dvije fizičke operacije kao jednu logičnu. Sljedeći dijagram će nam pomoći da detaljno objasnimo tehniku.

parcijaliziranje pozicije u dvije ili više njih

Kupili smo po cijeni od 1,0430 (točka 1) i postavili Take Profit (uzmi zaradu) na 1,0470: znači planiramo dobit od 40 pipsa. Nakon prilično linearnog rasta do 1,0456 (točka 2), cijena je počela opadati. Zatvorili smo poziciji na 1,0450 (točka 3), ostvarujući profit od 20 pipsa. Odmah smo dali naredbu (order) da se otvori isti, dugački položaj kada cijena padne na 1,0440, 10 pipsa ispod one gdje smo prethodno zatvorili. Nova pozicija je otvorena (točka 4) i zatvorila se preko opcije Take Profit na 1,0470 (točka 5), s dobitkom od 30 pipsa. Zaradili smo 20+30 = 50 pipsa, 10 više u odnosu na početni plan.

Osim što smo nešto uvećali predviđenu zaradu i imali mogućnost za jedno dodatno trgovanje (puno trader-a je nestrpljivo i ne vole duge pauze između dvije operacije), koje druge prednosti ima ova metoda? Nakon što smo zatvorili prvobitnu poziciju (točka 3), kretanje cijene je moglo ići na još dva različita načina u odnosu na ono kako je prikazano u primjeru.

Pozitivni aspekt

Nakon što smo zatvorili prvi položaj, cijena je mogla nastaviti s padom (crvena linija). Uz uvjet da smo kod obje pozicije postavili isti Stop Loss, recimo na 50 pipsa, druga pozicija (otvorena u točki 4) će nam donijeti gubitak od 50 pipsa, ali smo s prvom imali dobit od 20, pa je krajnji gubitak 30 pipsa, u odnosu na 50, koliki bi bio da nismo parcijalizirali.

Negativni aspekt

Moglo se dogoditi da se cijena ne spusti na 1,0440 (ljubičasta linija) i da naša naredba ne bude izvršena. U tom slučaju ne bi bili ostvarili dodatni profit i prema početnom planu bi nam nedostajalo 20 pipsa.

Neki trader redovno koriste ovaj način trgovanja i drže ga jako korisnim. Radi se o onima koji više drže do toga da manje izgube, nego da više zarade. Suprotna kategorija nema pozitivno mišljenje jer im je mogućnost neostvarenja planiranog dobitka negativniji faktor. Početna pozicija se može parcijalizirati više puta, pogotovo kada cijena u dužem periodu oscilira (neka vrsta sinusoidalnog oblika grafikona).

Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva   Pandemija   Špekulacije   Veze