Moj Forex 2019

Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva > Forex 2018 | Emocije | Forex 2019   Veze

Kako samo vrijeme brzo prolazi. Čini mi se da sam jučer opisivao moja iskustva iz 2018., a već je proteklo godinu dana. U 2018. sam malo trgovao jer nisam imao sredstava: sve je bilo uloženo u dvije pozicije koje se nisu htjele zatvoriti. Pred kraj godine, jedna se je zatvorila, oslobodila mi nešto novca, pa sam u toku cijele godine obavio samo 5 operacija. Što se toga tiče, 2019. je bila puno življa, pa sam na kraju izbrojio 39 realiziranih pozicija. Ispod donosim tabelu u kojoj su upisana sve operacije. Prilagodio sam moju elektronsku tabelu iz Excela za ovu stranicu. Kako je svrha tabele koju ja koristim drukčija u odnosu na ono što bih htio ovdje prikazati, morao sam izvršiti određene prilagodbe. Zbog tog razloga, u tabeli ne postoji red koji pokazuje udio prekonoćne kamate: bilo mi je prekomplicirano da to prilagodim na lako shvatljivi način.

Evo nekoliko pojašnjenja u vezi s podatcima u tabeli, neka vrsta legende. U prvom stupcu su redni brojevi pozicija. Operacije su kronološki poredane prema datumu zatvaranja. Zatim slijede datum vrijeme i cijena valutnog para u trenutku otvaranja i zatim isti ti podaci kod zatvaranja. Stupac "Pips" pokazuje koliko je pipsa zarađeno il izgubljeno (negativni broj). Slijedi opis operacije, to jeste da li se radilo o kupnji (BUY) il prodaji (Sell) valutnog para. Nakon toga se nalazi valutni par i poluga koja je korištena. U koloni "Dob./Gub" je prikazan postotak dobitka ili gubitka (negativni broj). Na kraju ćete pronaći stupac "Mod. zatv.", što bi bio modus zatvaranja, odnosno na koji način je pozicija zatvorena. Evo što znače pojedini simboli u tom stupcu:

  • M - manualno zatvaranje, odnosno ja sam u jednom trenutku odlučio da ručno zatvorim poziciju (može biti dobitak ili gubitak).
  • TP - automatsko zatvaranje: dostignuta granica "Take Profit", to jeste "uzmi profit" koja je postavljena kod otvaranja pozicije (uvijek se radi o dobitku).
  • SL - automatsko zatvaranje: dostignuta granica "Stop Loss", to jeste "zaustavi gubitak" koja je postavljena kod otvaranja pozicije (uvijek se radi o gubitku).
  • SL+ - automatsko zatvaranje: dostignuta pozitivna granica "Stop Loss", odnosno granica "zaustavi gubitak" je bila pomaknuta u područje gdje je već ostvaren profit (uvijek se radi o dobitku).

Još dva pojašnjenja: pozicije koje su zatvorene u gubitku su crvene. Tako se odmah vidi da sam imao dvije negativne operacije, dok je ostalih 37 donijelo profit. Pozicije koje su išle u sljedeći Forex dan, one gdje se primjenjuje rollover, imaju datum otvaranja u kurzivu i podcrtan.

Sve moje Forex operacije u toku 2019. godine

Krenimo s negativnim aspektima, onim vidljivim. Prva "crvena" pozicija jeste broj 9, gdje sam kod zatvaranja para USDTRY izgubio 18,48%. Kako sam već rekao, u tabeli se ne vide prekonoćne kamate. Na toj poziciji sam dobio 45,08%, tako da je ukupni rezultat bio vrlo pozitivan: plus 26,6%. Detalje o ovoj poziciji možete vidjeti na prethodnoj stranici Emocije.

Forex trgovanje valutama

Sljedeća, i na sreću zadnja negativna operacija, je ona pod brojem 35. Na žalost, tu nema puno igre s overnight kamatom i gubitak je doista velik: 109,44%. Kao što možete vidjeti u tabeli, pozicija je otvorena pred kraj 2017. godine i jedna je od one dvije koje su dugo ostale otvorene. Dok se je prva zatvorila u pozitivnom području, ova ovdje je na žalost ostvarila veliki gubitak, od preko sto posto, zato što sam je branio povećavajući granicu "Zaustavi gubitak" na iznos veći od onog početno investiranog.

Što se tiče onih pozitivnih operacija, vidjet ćete da je puno njih zatvoreno s malim profitom, često manjim i od 1%. Najveća dobit na jednoj operaciji, prodaja USDRUB, jeste 7%. Kakav je bio konačan balans mog trgovanja u prošloj godini? Zavisi od toga kako se računa. Moj Forex provider računa uvijek realnu vrijednost pozicije u određenom trenutku, to jeste onaj iznos koji bi se dobio da se u tom trenutku pozicija zatvori. Prema tom podatku, završio sam godinu s profitom od 33%. Moj način računanja je drukčiji, i jednostavniji. Ja računam da vrijednost otvorene pozicije odgovara investiranom novcu, to jeste kao da je cijena para ista kao u trenutku otvaranja. I prema mojoj metodologiji, godina je bila pozitivna, ali znatno manje: dobitak je bio 14%. Što reći: nisam niti nezadovoljan, ali nisam ni pretjerano sretan. Kada bih zanemario gubitak od 109%, ukupni prihod za prethodnu godinu bi bio prekrasnih 54%; s tim bih bio vrlo zadovoljan. Nadajmo se da će ova 2020. donijeti nešto više sreće i radosti.

Plus500 je svjetski lider za Forex i CFD trgovanje

Forex   Osnove Forexa   Osnovni grafikoni   Rječnik pojmova   Radno vrijeme   Forex primjeri   Prekonoćna kamata   Svjetske valute   Forex tehnike   Forex platforme   Prijevara   Vijesti   Forex software   Povijest novca   Izdavanje novca   Forex i Brexit   Forex iskustva > Forex 2018 | Emocije | Forex 2019   Veze